ЗА НАС

През 2008 г. в сърцето на една от най-чистите  планини Родопи в с. Орехово бе открита фабриката за бутилиране на изворна вода “Персена” на обща разгъната площ от 2 800 кв. м.

Базата за продукция и бутилиране на водата е разработена върху площ от 1200 кв.м., като в нея са включени: Бутилиращи линии за бутилки от 0.330 л. до 2 л. с производителност 3700 бутилки в час. Към нея е монтиран газирблок за бутилиране на газирани напитки. Бутилиращи линии за бутилки от 3 л. до 10 л. с производителност 800 бутилки в час. Подготвителното помещение  с четири купажни съда за инфузирани води и собствена микролаборатория.

Фабриката и нейното оборудване е изпълнено съгласно всички български и европейски стандарти. Има прилежаща складова база с от площ от 2000 кв.м и паркинг за тирове. 

Дружество „АКВА-КЮ“ ООД, има право на 4.9 л/сек водоползване от дебита на каптиран извор „Лъчица“. Разрешително за водоползване № 31510407/24.10.2007. Водата достига до фабриката по изграден подземен водопровод с дължина 2 км., тя преминава само през пясъчен филтър, като достига директно от извора до човека с не нарушена структура, представляваща съвършена рожба на природата.

Анализите на водата се правят от акредитираните лаборатории на РЗИ – Смолян и Пловдив. Работния процес се извършва по система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки „НАССР“. Под контрол на РЗИ-Смолян и БАБХ- Смолян.

НАШЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ

Цветът на родопския силивряк, който расте  около извора, вдъхнови създаването на лилавата визия за водата. Родопския силивряк  или Haberlea Rhodopensis е цветето на безсмъртието използвано от древните ни предци за лек и съставка в амброзия за вечната младост. Изворът Лъчица, от където водата поема своя път към фабриката, се намира под  връх Персенк( 2080м над морско равнище)  и неговото име носи водата Персена.

Цветето родопски силивряк притежава изумителни свойства на устойчивост на суша и може от изсушеното му стебло за хербарий да се възстанови и да продължи да се развива, след като се полива с достатъчно вода. Издържа 30 месеца, може би и повече без живителната течност. Това свойство се нарича анабиотична сухоустойчивост и затова е наречено безсмъртниче, защото възкръсва за живот след толкова продължителен недостиг на вода. Силиврякът може да изпадне в състояние на анабиоза (мнима смърт), както през лятото, така и през зимата и да се съживи при достатъчно влага, светлина и топлина. Цветето притежава лечебни свойства да изчиства черния дроб, стомаха, бъбреците, кръвоносните съдове, действа тонизиращо и подмладяващо.

СЕРТИФИКАТ ЗА БИО НАПИТКИ
PERSENA MINT 
PERSENA ROSE

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КЪМ БАБХ